Scover: maakt uw gebouw veiliger

 

Steeds vaker berichten de media over branden, die zijn veroorzaakt door scootmobielen. De schade door een scootmobiel die vlam heeft gevat is vaak groot, en gaat gepaard met forse rookontwikkeling. Door de groei van het aantal scootmobielen en het ontbreken van brandveilige stallingen is het aantal incidenten de laatste jaren fors toegenomen. Branden in scootmobielen veroorzaken niet zelden ook ernstige hinder op de vluchtwegen.

Wat is de Scover?Scover

De Scover is een opvouwbare stalling voor scootmobielen die beschermt tegen brand. In de Scover is een bluscapsule aanwezig die een brand in een scootmobiel snel blust en zo grotere schade en verspreiding van rook voorkomt. Maar dat niet alleen: de Scover beschermt een scootmobiel ook tegen brand van buitenaf.

De Scover is gemakkelijk in gebruik én veilig 

Het plaatsen van een scootmobiel in de Scover is eenvoudig. Met enkele handelingen is de Scover opgezet en is de scootmobiel brandveilig opgeborgen. De Scover kan binnenshuis worden geplaatst, dichtbij de ingang, maar ook op de galerij of in een portaal. Het geeft de gebruiker optimale vrijheid en mobiliteit.  Scootmobielen worden vaak geplaatst bij de ingang van zorginstellingen en woonvoorzieningen voor ouderen. Met het gebruik van de Scover wordt een brand in een scootmobiel tijdig geblust, zal er geen rookontwikkeling ontstaan en is geen hinder op vluchtwegen. 
En: met het gebruik van de Scover is het niet langer noodzakelijk om brandvrije compartimenten te realiseren.

De effectiviteit van de Scover is ook gebleken uit de keuring door KIWA en Warrington Fire Gent. De Scover is onder accreditatie gecertificeerd, waarbij de keuring zich heeft gericht op de volgende veiligheidsaspecten: 

  • Bescherming tegen brand van buitenaf 
  • Voorkomen van rookontwikkeling naar buiten toe 
  • Blussen van de brand binnen de Scover door de zelf-activerende bluscapsule 

De keuringscertificaten en bijbehorende rapporten zijn hier beschikbaar. 

Veiligheidsregio Haaglanden adviseert scover

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft de regelgeving aangepast met betrekking tot het brandveilig plaatsen van scootmobielen. Men stelt dat in alle bestaande gebouwen een veilige oplossing moet komen voor de stalling van scootmobielen. Veiligheidsregio Haaglanden adviseert de Scover als doeltreffende en effectieve oplossing. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Scover of het plaatsen van een bestelling, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn te bereiken op telefonnummer 088-0088333. De Scover is leverbaar binnen zes weken na aankoop. 

Download de Scover folder

Hieronder treft u een link aan om de folder van de Scover te downloaden. In deze folder staat allerlei aanvullende informatie over de scover.