Tesmo nieuwsberichten

Handreiking voor toepassing artikel 7.11a Bouwbesluit

door Tesmo

Het is volgens de wet geregeld dat een eigenaar/ gebruiker van een gebouw zorg moet dragen voor de veiligheid van gebruikers en bezoekers. Is er sprake van een arbeidsverhouding, dan regelt de Arbowet dit voor werknemers en gasten. Sinds 1 juli 2015 regelt het Bouwbesluit 2012 – in aanvulling op de Arbo-regels – dat voor bepaalde gebruiksfuncties voldoende personen aangewezen moeten zijn om in geval van brand zorg te dragen voor een tijdige ontruiming. Dit staat beschreven in Artikel 7.11A van het Bouwbesluit.

Dat artikel beschrijft dat er voldoende personen moeten zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen.

Verplichtingen aan een ontruimer

Een aangewezen persoon is een in voldoende mate geïnstrueerd en geoefend persoon, in of bij het betreffende gebouw aanwezig, wiens taak staat omschreven in een ontruimingsplan. Deze persoon wordt een ontruimer genoemd. Om te beoordelen of er voldoende ontruimers zijn, dient beoordeeld te worden hoe een ontruiming verloopt en of dit voldoende snel is.

Download bestand van Veiligheidsregio Kennemerland

In opdracht van de Veiligheidsregio Kennemerland is er een handreiking beschikbaar gesteld, als hulpmiddel bij toetsing aan artikel 7.11a van het Bouwbesluit 2012 bij zorgfuncties. Dit document kunt u hier downloaden.

Uitgelicht / meest gelezen

 1. E-learning BHV-trainingen gaat wijzigen!

  De BHV-lesstof van Tesmo wordt in een nieuw jasje gestoken. Daardoor kan er beter maatwerk worden geboden. Lees verder...

 2. Derde van Nederlanders weet niet waar de dichtstbijzijnde AED hangt

  Ruim een derde (34%) van de Nederlanders weet niet waar de dichtstbijzijnde AED ( Automatische Externe Defibrillator) in hun directe omgeving hangt. Veel AED's zijn ook niet dag en nacht bereikbaar. Lees verder...

 3. Handreiking voor toepassing artikel 7.11a Bouwbesluit

  Het is volgens de wet geregeld dat een eigenaar/ gebruiker van een gebouw zorg moet dragen voor de veiligheid van gebruikers en bezoekers. Is er sprake van een arbeidsverhouding, dan regelt de Arbowet dit voor werknemers en gasten. Lees verder...

 4. Tesmo ondertekent overeenkomst met Plavei en Hefas

  Tesmo heeft samen met Plavei en Hefas Brandbeveiliging een samenwerkingsovereenkomst ondertekend Lees verder...

Direct contact

email Mail door

Download brochure

Print

088 - 008 83 21